ORAN KA’DAN 10 MİLYON TL HİBE!

ORAN KALKINMA AJANSI 2018 – KAYSERİ, YOZGAT VE SİVAS İLLERİ İÇİN ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN

REFERANS NUMARASI

TR72/17/EGV
TOPLAM BÜTÇE 10.000.000 ¨
PROGRAMIN AMACI Bu program ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Öncelik 2: TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması Öncelik 3: Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARI 50.000 ¨ / 500.000 ¨
ASGARİ/AZAMİ DESTEK ORANI 20 % / 50 %
PROJE SÜRESİ 12 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
PROGRAMA ÖZEL DÜZENLEMELER
  • Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir.
  • Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.
PROGRAMA SON BAŞVURU TARİHİ 16.03.2018 (KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler 23.03.2018 saat 18:00’a kadar e-imza ile imzalanmalı veya ıslak imzalı taahhütname Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır.)