MEVKA’DAN 15 MİLYON TL HİBE!

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI

2018 ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin)

 

Program Künyesi

Program Adı ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No TR52/2018/ODAK
Türü Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Kar Amacı Güden
Program Amacı Gelişme potansiyeli gösteren odak sektörler ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması.
 

 

 

Program Öncelik(ler)i

Öncelik 1: Gelişme ana odaklarından, Konya il merkezi ve ilçelerinde savunma sanayi, tıbbi alet/cihaz ve raylı sistemler sektörlerine yönelik üretim yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ’lerin, rekabet güçlerinin artırılması, Endüstri 4.0 entegrasyonu çerçevesinde bilişim altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 2: Gelişme ana odaklarından, Karaman il merkezi ve ilçelerinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Program Bütçesi 15.000.000 TL
Öncelik 1 için 10.000.000 TL Öncelik 2 için 5.000.000 TL
Asgari-Azami Destek Miktarı/ Oranı Asgari 50.000 TL  — Azami 750.000 TL
Asgari Destek Oranı  % 20 — Azami Destek Oranı % 50
Süre Projelerin uygulama süreleri 9  (dokuz) ile 18 (on sekiz) ay arasıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri ·         Gerçek kişiler,

·         KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,

·         Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler.

 

 

Proje     Başarı Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) şartın aynı anda sağlanması gerekmektedir:

·         Ön incelemede başarılı olmak,

·         100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak,

·         İlgililik bölümünde 25 (yirmi beş) puan üzerinden en az 13 (on üç) puan almak.

Başvuru Süreci Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi KAYS’a son giriş saat ve tarihi Ajansa sunulması için son saat ve tarih
29 Aralık

2017, Cuma

08 Ocak 2018,

Pazartesi

29 Mart 2018,

Perşembe Saat: 23:59

5 Nisan 2018, Perşembe Saat: 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN AMACI , ÖNCELİKLERİ VE PROJE ÖRNEKLERİ

Bu Program için aşağıdaki program amacı ve öncelikler çerçevesinde proje teklifleri beklenmektedir.

Program Amacı:     Gelişme potansiyeli gösteren odak sektörler ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması.

Öncelik  1:  Gelişme  ana  odaklarından,  Konya  il  merkezi  ve  ilçelerinde  savunma  sanayi,  tıbbi alet/cihaz ve raylı sistemler sektörlerine yönelik üretim yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ’lerin, rekabet  güçlerinin  artırılması,  Endüstri  4.0  entegrasyonu  çerçevesinde  bilişim  altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik  2:  Gelişme  ana  odaklarından,  Karaman  il  merkezi  ve  ilçelerinde  KOBİ’lerin  rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 1’e Yönelik Proje Örnekleri

Savunma Sanayine Yönelik Proje Örnekleri
 1. Savunma sanayine yönelik motorlu taşıtlar, zırhlı araçlar, zırhlı araç motoru, piyade tüfeği ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler,
 2. Av tüfekleri imalatından savunma sanayine entegrasyonu sağlayan projeler,
 3. Savunma sanayine yönelik drone, füze hava araçları ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler,
 4. Savunma sanayine yönelik kamuflaj için yüksek teknolojili boya, çelik yelek, paraşüt ya da soğuk iklim için giysi malzemelerinin üretilmesine yönelik projeler,
 5. Savunma sanayinde ve özellikle de havacılıkta kullanılan balistik cam üretimine yönelik projeler,
 6. Askeri hava taşıtları için tasarlanan elektronik kart, dizgi ve cihazların yüksek irtifa projeleri,
 7. Havacılıkta kullanılmak üzere peron ayırıcı kapı üretimine yönelik projeler,
 8. Savunma sanayine yönelik Ar-Ge yapılmasında ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmalarına, üniversite-sanayi iş birliği düzeyinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 9. Savunma sanayine yönelik, Endüstri 4.0 Entegrasyonu çerçevesinde farklı makinelerin veya üretim hatlarının birlikte çalışmaları için akıllı yazılımların olduğu projeler,
 10. Savunma sanayine yönelik KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, nitelikli istihdam, danışmanlık hizmeti tesisi, güvenlik belgesi, sektörel sertifikasyon, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler.
Tıbbi Alet, Cihaz ve/veya Parçalarının Üretimine Yönelik Proje Örnekleri
 1. Omuz, diz, kalça eklem ve uzuvlara yönelik ilgili ortez ve/veya protezlerinin üretimine yönelik projeler,
 2. Ağız ve çene sağlığı yönetimine yönelik protez, diş macunu/fırçası, diş ünitesi ürünlerin üretimine yönelik projeler,
 3. Tanı amaçlı görüntülüme aracı, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemelerin üretimine yönelik projeler,
 4. Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir aletlerin üretimine yönelik projeler,
 5. Süre esasına göre çalışan tıbbi cihazların üretimine yönelik projeler,
 6. Cerrahi aletlerin üretimine yönelik projeler,
 7. Tıbbi cihaz veya ilgili parçalarının üretimine yönelik olarak silah imalatı ve medikal – tıbbi cihazlar sektörleri arasında sinerji sağlayan projeler,
 8. Tıbbi cihaz veya ilgili parçalarının üretimine yönelik olarak Ar-Ge yapılmasında ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına, üniversite-sanayi iş birliği düzeyinin geliştirilmesine yönelik
 9. Tıbbi cihaz veya ilgili parçalarının üretimine yönelik, Endüstri 4.0 Entegrasyonu çerçevesinde farklı makinelerin veya üretim hatlarının birlikte çalışmaları için akıllı yazılımların olduğu projeler,
 10. Tıbbi cihaz veya ilgili parçalarının üretimine yönelik olarak KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, nitelikli istihdam, danışmanlık hizmeti tesisi, güvenlik belgesi, sektörel sertifikasyon, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
Raylı Sistem ve/veya Parçalarının Üretimine Yönelik Proje Örnekleri
 1. Raylı sistemlerde çekici parçaların (elektrik jeneratörü, çekiş motorları, boji sistemi, yakıt sistemi, tekerlek seti, fren takımları, süspansiyon, yürüyüş takımı ) üretimlerine yönelik projeler,
 2. Raylı sistemlerde elektronik sistemlere (elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve izleme ekipmanları, yazılımları vb.) yönelik projeler,
 3. Raylı sistemlerde gövde ve iç donanıma (ısıtma/soğutma/havalandırma, koltuk döşeme, ışıklandırma, tutamaklar, gövde, pencere, kapı sistemleri vb.) yönelik projeler,
 4. Raylı sistemler için büyük ebatlı, tonajlı, hassas parçaların üretimine yönelik projeler,
 5. Raylı sistemlere yönelik titreşim sönümleyici elemanların geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik projeler,
 6. Raylı sistemler için hava süspansiyonlarının geliştirilmesine yönelik projeler,
 7. Raylı sistemlerde modüler sistem, kompoze fren balataları, tekerlek ve teker takımları, krank mili, ray bağlantıları, hız regülatörü, parçalarının tasarım ve üretimlerine yönelik projeler.
 8. Raylı sistemlerde üretime yönelik olarak, Ar-Ge yapılmasında ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına, üniversite-sanayi iş birliği düzeyinin geliştirilmesine yönelik
 9. Raylı sistemlerde üretime yönelik olarak, Endüstri 4.0 Entegrasyonu çerçevesinde farklı makinelerin veya üretim hatlarının birlikte çalışmaları için akıllı yazılımların olduğu projeler,
 10. Raylı sistemlerde üretime yönelik olarak, IRIS (International Railway Industry Standard) belgesinin alınmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, nitelikli istihdam, danışmanlık hizmeti tesisi, güvenlik belgesi, sektörel sertifikasyon, pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2’ye (Karaman) Yönelik Proje Örnekleri

 1. Karaman sanayiinde, tarım makinelerinin imalatına, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine, kâğıt ve kağıt ürünlerinin imalatına vb. yönelik projeler,
 2. Depolama, etiketleme, ambalajlama, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik olarak geliştirilmesine yönelik projeler,
 3. Tarım ürünlerinin işlenerek (örnek: elma kurusu, elma cipsi, elma dilimi, havuç ürünleri vb.) saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı vb. gibi, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler,
 4. Gıda/İçecek üretimine yönelik olarak glüten, sodyum veya laktoz içermeyen ürünlerin, fenilketonüri hastalarının ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin üretilmelerine, helal gıda/içecek ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
 5. Karaman Guymağı, Divle Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler,
 6. Karaman’da geleneksel el sanatları olmak üzere maddi kültür ürünlerimizin ihraç ürünlerine dönüştürülmesine katkı sağlayacak
 7. Karaman’da turizm sektöründeki işletmelerin kapasitelerini artırmaları, turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, termal veya sağlık tesislerinin kurulması/geliştirilmesi, konaklama gün sayılarının veya işletme yıldız sayılarının artırılması, inanç turizminin geliştirilmesi vb. faaliyetlere yönelik projeler
 8. Karaman ilinde Ar-Ge yapılmasında ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmalarına, üniversite- sanayi iş birliği düzeyinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 9. Karaman ilinde üretime yönelik olarak Endüstri 0 Entegrasyonu çerçevesinde farklı makinelerin veya üretim hatlarının birlikte çalışmaları için akıllı yazılımların olduğu projeler,
 10. Karaman ilinde üretime yönelik KOBİ’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, nitelikli istihdam, danışmanlık hizmeti, güvenlik belgesi, sertifikasyon, pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
NOTLAR:
 1. Planlanan projenin amaçları, hedefleri net olarak ortaya konulmalıdır. Bu amaçlara ne ölçüde ulaşılabildiğini belirlemek için de beklenen çıktılar ve somut göstergeler net şekilde tanımlanmalıdır.
 2. Bu programda insan kaynakları kapsamında nitelikli ‘yeni’ personel istihdamı desteklenecektir. Ancak yeni istihdamın (Ar-Ge personeli, mühendis veya yazılım uzmanı ) ‘gerekliliği’ projede açıkça belirtilmelidir.
 3. Bu program kapsamında, savunma sanayine yönelik projelerde ilgililik değerlendirmesinde (2.5 Proje teklifinin savunma sanayine yönelik sinerji oluşturan bir etkisi var mıdır?) beş (5) puan üzerinden en az dört (4) puan
 4. Bu program kapsamında Ajans, “yerli üretim ve hizmetlerin” kullanımına önem Bu nedenle teknik ve mali değerlendirme aşamasında proje ile alınan tüm ekipmanlar TR52 Bölgesinde üretilmiş ise beş (5) puan, Türkiye’de üretilmişler ise üç (3) puan ve yurt dışından getirilecek ise bir (1) puan verilecektir. Bu bağlamda TR52 Bölgesinden veya Türkiye’den ekipman alacağını belirtip yurt dışından ekipman alımı yapılan projelerde uygulama aşamasında bu kelemde alınan puan oranı kadar adı geçen ekipmanının destek tutarından indirime gidilir ve buna yönelik olarak da sözleşme aşamasında tedbir alınır.
 5. Bu programda, elektrik üretiminde yönelik olarak sadece bağlantı anlaşması ‘gerektirmeyen’ projeler
 6. Tüm kar amacı güden yararlanıcılardan sözleşme aşamasında destek miktarının %10’u oranında teminat alınır (bakınız bölüm 6).

Uygun Başvuru Sahipleri

Kar amacı güden;

 1. Gerçek kişiler*,
 2. KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler **
 3. Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler***

*Başvuru sahibi işletmesi olmayan gerçek kişi ise, başvurusu başarılı olduğunda, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunu ispat etmelidir (ticaret sicil gazetesi vb.), bu safhadan itibaren KOBİ’lere dair kurallar uygulanır.

** Başvuru sahibinin 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı değişiklik işlenmiş haliyle (Karar Sayısı: 2012/3834) “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyması gerekmektedir. (Çalışan sayısı 250 ve üzerinde olmayan, işletmenin yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ tanımına uyar. Ayrıca bu adresten de kontrol edilebilir http://kobimiyim.tobb.org.tr/Default.aspx).

***Daha önce kar dağıtmayacağına ilişkin karar alan veya tüzüklerine göre kar dağıtılmasını yasaklayan birlikler ve kooperatifler bu programa başvuru yapamaz.

UYGUN ORTAKLAR

Aşağıda tanımı geçen kuruluşlar diğer kuruluşlarla ortaklık (sermaye ortaklığı değil, proje ortaklığı) yaparak birlikte başvuruda bulunabilirler.

 1. KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,
 2. Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler,
 3. Üniversiteler,
 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları. Ayrıca;
 5. Ortaklar projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul
 6. Ortaklar, “Yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya, Karaman) yapması ve işletmeyi temsil ve ilzama yetkili yasal bir temsilciliğinin bu bölgelerde bulundurması,” maddesi hariç tutularak, başvuru sahiplerinin sahip olması gereken diğer uygunluk kriterlerini sağlamalıdır (üniversite ve kamu kurumları hariç).
 7. Ortaklar, başvuru sahipleri için getirilmiş bulunan beyan, belge ve bilgi sağlama yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Destek sözleşmesi başvuru sahibi ve ortakların imzalaması ile geçerlilik kazanır.
 8. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunda yer alan beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.
 9. Ortaklıklarda, ortak veya ortaklık sayı sınırı
 10. Projeye, ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi olarak dâhil
 11. Her bir ortak kuruluşun yetkili karar organlarının, projenin Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunduğu takdirde uygulanması için aldıkları ve gerekli belgeleri (sözleşme, ortaklık beyannamesi, ) imzalama yetkisi olan kişi/kişilerin de belirtildiği karar.
 12. İşletme sahibi olmayan gerçek kişiler, sadece tüzel kişiliklerle ortak olabilir (gerçek kişiler gerçek kişilerle ortak olamazlar).

UYGUN İŞTİRAKÇİLER :

Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

PROJE UYGULAMA SÜRESİ VE YERİ

Bu program çerçevesinde bir projenin uygulama süresi en az 9 (dokuz) ay ve en çok 18 (on sekiz) ay ile sınırlıdır. Uygulamalar, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği ve temel faaliyetlerin TR52 Bölgesinde gerçekleşmesi durumunda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler/faaliyetler gerektiren bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

PROGRAM VE PROJE BÜTÇESİ

Bu program için tahsis edilen destek tutarı 15.000.000 TL’dir. 1. öncelik için toplam 10.000.000 TL ve 2. Öncelik için 5.000.000 TL’dir. Ajans, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

Destek Miktarı Asgari Azami
50.000 TL (Elli Bin TL) 750.000 TL (Yedi Yüz Elli Bin TL)
Destek Oranı % 20 % 50
Proje Bütçesi 100.000 TL 3.750.000TL

 

 • Ajans’ın vereceği destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerinin bütçeleri hazırlanırken KAYS programı buna izin
 • Bu değerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje toplam uygun maliyetinin en az %50’si, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibinin kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda Başvuru Sahibi bizzat sorumlu olacaktır.
 • Bu programın öncelikleri çerçevesinde yeterli/uygun desteklenecek proje olmadığı durumda öncelikler arası kaynak aktarımı yapılabilecektir. Bu aşamada da Program bütçesinde kaynak artması durumunda, artan kaynak tutarı aynı zamanda çıkılan 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına aktarılabilecektir.

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

Başvuru formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyetler bütçede yer alamaz. Bununla birlikte aşağıdaki maliyetler uygun değildir.

 1. KDV maliyetleri,
 2. ÖTV haricindeki vergiler, resim ve harçlar,
 3. Daha önce aynı/ilgili/bağlantılı şirkette çalışıp proje uygulama sürecinde tekrardan işe alınan çalışanlara ait insan kaynakları harcamalarını içeren maliyetler,
 4. Ayni katkıları içeren maliyetler,
 5. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz vb. giderleri içeren maliyetler,
 6. Borçlar, zarar veya borç karşılıklarını içeren maliyetler,
 7. Faiz borcuna yönelik maliyetler,
 8. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 9. Arazi veya bina alımları, istimlâk bedelleri içeren maliyetler,
 10. İkinci el ekipman alımlarını içeren maliyetler,
 11. Leasing giderlerini içeren maliyetler,
 12. Amortisman giderlerini, içeren maliyetler,
 13. Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeleri içeren maliyetler,
 14. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 15. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 16. Her türlü yeni inşaat faaliyetlerini içeren maliyetler,
 17. Trafik tesciline tabi taşıtların alım maliyetleri (ancak zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir),
 18. Deneme üretimleri haricindeki hammadde içeren maliyetler,
 19. Salt Ajans ile yararlanıcı arasındaki sözleşmeye ve buna ilişkin mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler (Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan Ajans ve yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir),
 20. Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu (yüzde otuz) aşan her türlü onarım ve tadilat faaliyetlerine yönelik maliyetler,
 21. Terör örgütleri ile ilişkisi, aidiyeti, iltisakı ve/veya irtibatı bulunan yüklenici ve/veya alt yükleniciler eli ile yapılan harcamaları içeren maliyetler.