MARKA’DAN KOBİLERE 11 MİLYON TL HİBE! 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

MARKA’dan, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce’deki KOBİ’lere 11 Milyon Türk Lirası Hibe! 2018 Yılı Mali Destek Programları Açıklandı!

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Programın  Amacı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin;

 • Yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • Üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

Programın  Öncelikleri

 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı

6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL

 • Azami tutar: 750.000 TL

Kimler  Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not: Program, ilgili değer zincirleri üzerinde işbirliklerinin geliştirilmesini hedeflediğinden, proje ortaklarının başvuru sahipleriyle aynı uygunluk koşullarını karşılaması ilkesinde istisnalar getirilmiştir. Buna göre;

 • Ortaklarda KOBİ statüsünde olmak ve kar amacı gütmek kriterleri aranmayacaktır.
 • Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Belirli bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesine yönelik tedarikçi ile müşteri arasında yapılacak işbirlikleri ile aynı faaliyet alanında iştigal eden işletmeler arasında rekabet öncesi işbirliği çalışmalarının desteklenmesi
 • Ulaşım araç ve sistemlerinde ilgili değer zincirlerinde faaliyet gösteren işletmelerin;
 • Uluslararası iş birlikleri geliştirmeleri ve
 • Uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi (örn. Avrupa Teknoloji Platform ve Ağlarına üyelik gibi)
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektöre yönelik plastik, cam ve sac/metal kalıp tasarımı / simülasyonu / imalatında teknoloji düzeyinin arttırılması, tersine mühendislik uygulamalarının geliştirilmesi
 • Yan sanayi tarafından geliştirilen ürünlerin ana sanayi tarafından kullanımının sağlanmasına yönelik tasarım, üretim ve pazarlama çalışmaları
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Sektöre yönelik boya hammaddelerinin geliştirilmesi / üretilmesi / standardizasyon
 • Otomotivde kullanılan mühendislik plastiklerinin ve yüzey teknolojilerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması
 • Ana ve yan sanayiye yönelik döküm ve dövme parçaların ve kompozit malzemelerin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması
 • Aks, aktarma organları, araç gövdesi için çelik saç, direksiyon, frenler, motor ve vites sistemi bileşenlerinin bölgede üretilmesine yönelik çalışmalar
 • Katma değeri yüksek bileşen ve hizmetlerin üretilmesi
 • Elektrik ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve ana ile yan sanayide kullanabilir hale gelmesi ve pazarlanması
 • Araçtan araca etkileşim, araç altyapı etkileşimi, akıllı ulaşım sistemleri, konumlandırma ve yol tarif uygulamaları, araç içi eğlence sistemleri, elektronik kilit mekanizmaları, hız sabitleme gibi sistem ve bunlara yönelik yazılımların geliştirilmesi
 • Yeni nesil güç üniteleri ve bileşenleri ile yakıt pillerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması
 • Önemli Notlar
 • ÇED  süreci  faaliyetinizin  içeriğine  göre  uzun  sürebileceğinden  projenizin  hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “bir” (1) projesi için başvuruda bulunabilir.

Turizm Mali Destek Programı

Programın  Amacı

“Turizm Mali Destek Programı”nın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Programın  Öncelikleri

 1. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 2. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 3. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
 4. Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Deseklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 40.000 TL

 • Azami tutar: 400.000 TL

Kimler  Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not: Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

Bölge dışındaki ortakların projedeki rolü bölge tanıtımına aracılık etme ve/veya yurt içi ve yurt dışında iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlama şeklinde olmalıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
 • Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 • Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi
 • Önemli Notlar

 • Konaklama yapılan tesisler için Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye / İl Özel İdaresi İşletme Belgesi sahibi olmak.
 • Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri bütçede gösterilmelidir.
 • Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygundur.
 • Projenin uygulama aşamasının sağlıklı yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, “danışmanlık hizmet alım maliyetleri kapsamında” danışmanlık desteği alınabilir ve proje bütçesine yansıtılabilir.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “bir”
 • (1) projesi için başvuruda bulunabilir.

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih

23 Mart 2018 saat 23:59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih

30 Mart 2018 saat 17:00’dir.