1507 – Kobi AR-GE Destek Programı

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Araştırma- Teknoloji Geliştirme ve yenilik odaklı proje yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda KOBİ’lerin ilk iki projesi çok daha avantajlı şekilde desteklenmektedir. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların AR-GE nitelikli proje harcamalarına %75’e varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) destek sağlamaktadır.

BOYAK Proje Hizmetleri,

  • Proje Başvuru Formunuzu hazırlayarak Hakem Değerlendirmesi sürecinde yanınızda yer almakta
  • AR-GE Yardımı İstek Formu (AGY300) hazırlamakta
  • Bütün yazışmaları hazırlayarak evrak takibi yapmakta
  • Tüm proje süresince projenin her aşamasının takibini sağlamaktadır.