KKYDP Destekleri

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Nedir?

“%50 sizden,  %50 bizden  %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız” sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Bakanlık tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlamıştır.

Programın Amacı

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile sadece toplu basınçlı sulama projelerine Köye Hizmet Götürme Birlikleri de istenen şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

Uygun Proje Konuları

1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 •  Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 •  Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 •  Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 •  Çelik silo,
 •  Soğuk hava deposu,
 •  Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 •  Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 •  Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 •  Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.

      2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları

 • Kırsal turizm
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sitesini ziyaret ediniz.