IPARD Destekleri

BOYAK Proje Hizmetleri, Türkiye’deki tüm firma, vakıf, dernek, kooperatif, STK ve yerel yönetimler gibi kurum ve kuruluşlara; yatırımlarını devlet destekleri ile geliştirmeleri için proje – danışmanlık hizmetleri sunmakta ve birlikte çalışma yürüttüğü tüm bu kurum ve kuruluşların kurumsal işleyiş süreçlerinin iyileştirilmesi adına gerekli hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi için destek sağlamaktadır.

Firmanız ya da kurumunuzun ilgili hibe ve teşvik gibi desteklerden faydalanabilmesi adına projeler geliştirmekte olan ekibimiz, diğer yandan desteklenmeye hak kazanan başarılı projelerin uygulama süreçlerini de profesyonel bir şekilde yürütmektedir.

  • Küçük İşletmelerin, KOBİ’lerin ve Büyük İşletmelerin; AR-GE süreçlerini, üretimlerini ve diğer altyapı ihtiyaçlarını geliştirmeye yönelik yatırımlarına,
  • Kamu kurumları ve belediyelerin altyapı yatırımlarına,
  • Kâr amacı gütmeyen kurumların sosyal gelişmeyi artırmaya yönelik yatırımlarına,

destek sağlanması ve bu desteğin sürdürülebilir kılınması konusunda tecrübeli ve yetkin bir ekiple hizmet sunan BOYAK Proje Hizmetleri, dilediğiniz her an sizlere hizmet vermek için Türkiye’nin her yerinde sizlere ulaşabilecek geniş ve profesyonel bir insan kaynakları ağına sahiptir.
Bize ulaşın ve projelerinizi nasıl geliştirebileceğinizi birlikte planlayalım.

IPARD (TKDK), Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar (KKYDP) Projeleri Destekleri İçin Proje Hizmetlerimiz

BOYAK Proje Hizmetleri, IPARD Projeleriniz için B-1 ve B-2 İş Planı Hazırlama (Fizibilite ve Teknik Proje hazırlığı dâhil) hizmetlerini yerine getirmektedir.
IPARD başvuru dosyasının sunulması zorunlu olan İş Planı bölümlerinin hazırlanması (Sürü Projeksiyonun Çıkarılması, İlgili kurallara göre İnşaat, Makine-Ekipman, Danışmanlık Tekliflerin Alınması, Mali Tabloların Doldurulması), Metrajların, Makine- Ekipmanların Sisteme Yüklenmesi, Resmi Belgelerin Takibi Ve Teknik Projenin Doldurulması işleri yerine getirilmektedir.
Statik, Mimari, Elektrik, Tesisat, Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama işleri için de danışmanlık hizmeti verilmektedir.

IPARD Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2007-2015 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD Programının Amacı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Kapsamı Nedir?

Programın uygulandığı illerde;
1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,

2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,

3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,

4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

IPARD HİBELERİ TEDBİRLERİ VE ALT BAŞLIKLARI

Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar:

Alt Tedbirleri:
101-1: Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2: Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Alt Tedbirleri:
103-1: Süt ve Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2: Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3: Meyve Sebzelerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4: Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tedbir 302: Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar
Alt Tedbirleri:
302-1: Çiftlik Faaliyetlerini Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Arıcılık, Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
302-2: Yerel ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3: Kırsal Turizm
302-4: Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

IPARD Programının Hedefleri Nelerdir?
• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,
• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Tedbiri
Bu tedbirin amaçları;
• Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunmak ve pazar etkinliğini artırmak,
• Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalar ile ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlığına katkı sağlamak,
• Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle,

1- Sürdürülebilirliklerini ve birincil tarımsal ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,
2- İlgili AB standartlarına yükseltmek ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak,
3- Bölgesel kırsal gelişim dengesizliklerinin ve mevcut az gelişmiş alanlardaki göçün engellenmesine katkı sağlamaktır.