ÇUKUROVA KA’DAN KOBİLERE 9 MİLYON TL HİBE!

 

Adana ve Mersin’de Verilecek Desteklerin Tutarı

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2018

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1

Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Öncelik 2

Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.

 

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

 • Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,
 • Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,
 • Uluslararası iş ağının genişletilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi, uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması

 • Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Maliyet düşürücü, standart yükseltici veya verimlilik artırıcı yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,
 • Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,
 • Ürün çeşitlendirmesine yönelik projeler,
 • Ürün tasarımına yönelik projeler,
 • Üretim otomasyonuna dönük projeler,
 • Kurumsallaşma çerçevesinde bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracatın başlatılması ve artırılmasına yönelik projeler,
 • Marka oluşturmaya yönelik projeler,
 • Pazarlama ve dağıtım yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.