BEBKA’DAN KOBİ’LERE 11 MİLYON TL HİBE!

BEBKA 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı – Bursa, Eskişehir ve Bilecik KOBİ’lerine 3 Milyon TL Hibe

(KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

 

Referans No: TR41-18-ES

 

PROGRAM ÖZETİ

Program Adı Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı
Programın Amacı Bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır.
Öncelikler Öncelik 1: Firmaların atıksuyunun, geri dönüştürülemeyen atık ve yan ürünlerinin başka firmalarda girdi/hammadde olarak kullanılması

Öncelik 2: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

Öncelik 3: Atık ısının su buharı veya enerji olarak diğer işletmelerde değerlendirilmesi

Programın Toplam Bütçesi 3.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 100.000 TL Azami 600.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari % 25 Azami % 50
Süre Asgari 9 ay, Azami 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Tüm İşletmeler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi 22/03/2018 Saat: 18:00
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih: 29/03/2018 Saat: 18:00

 

BEBKA 2018 Proje Teklif Çağrısı

KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK

Referans No: TR41-18-SRA

PROGRAM ÖZETİ

Program Adı Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı
Programın Amacı Bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması
Öncelikler Öncelik 1: Program kapsamında ele alınan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknik  altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması

Öncelik 2: İlgili sektörlerde katma değeri ve rekabetçiliğini artıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması

Programın Toplam Bütçesi 8.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 100.000 TL Azami 600.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari % 25 Azami % 50
Süre Asgari 9 ay, Azami 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Tüm İşletmeler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi 22/03/2018 Saat: 18:00
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi İçin Son Tarih 29/03/2018 Saat: 18:00