ANKARA KA’DAN KOBİLERE 10 MİLYON TL HİBE!

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı (KOBİ’lere Yönelik)

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/ÜTP

Uygun Başvuru Sahipleri

  • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi – TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • Üniversiteler

Öncelikler

Öncelik 1: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe 10.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
  %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

  • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018 Saat: 23:50
  • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 17:00